Gemeenteraad Merelbeke 2022  2021 
Publicatiedatum
27 september 2022
Agenda 27/09/2022
Agenda 27/09/2022
28 juni 2022
Agenda 27/06/2022
Agenda 27/06/2022
Besluitenlijst 04/07/2022
Besluitenlijst 04/07/2022
Uittreksel - Autonoom gemeentebedrijf - vaststellen prijssubsidiereglement op de tarieven van het zwembad Ter Wallen onder beheer van het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke voor de boekjaren 2022 - 2025 - aanpassing boekjaar 2022 04/07/2022
Uittreksel - Autonoom gemeentebedrijf - vaststellen prijssubsidiereglement op de tarieven van het zwembad Ter Wallen onder beheer van het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke voor de boekjaren 2022 - 2025 - aanpassing boekjaar 2022 04/07/2022
Uittreksel - Retributies - vaststellen retributiereglement op het gebruik maken van het diensten- en activiteitenaanbod georganiseerd door onze basisschool GILKO Merelbeke 04/07/2022
Uittreksel - Retributies - vaststellen retributiereglement op het gebruik maken van het diensten- en activiteitenaanbod georganiseerd door onze basisschool GILKO Merelbeke 04/07/2022
Uittreksel - Subsidies - vaststellen subsidiereglement kermisinitiatieven 04/07/2022
Uittreksel - Subsidies - vaststellen subsidiereglement kermisinitiatieven 04/07/2022
Uittreksel - Subsidies - vaststellen subsidiereglement duurzaam wonen 04/07/2022
Uittreksel - Subsidies - vaststellen subsidiereglement duurzaam wonen 04/07/2022
Uittreksel - Subsidies - vaststellen subsidiereglement PFAS-analyses 04/07/2022
Uittreksel - Subsidies - vaststellen subsidiereglement PFAS-analyses 04/07/2022
Uittreksel - Mobiliteit - vaststellen aanvullende politieverordening op het wegverkeer met betrekking tot de bebouwde kom in Merelbeke - wijzigen besluit van 23 juni 2015 04/07/2022
Uittreksel - Mobiliteit - vaststellen aanvullende politieverordening op het wegverkeer met betrekking tot de bebouwde kom in Merelbeke - wijzigen besluit van 23 juni 2015 04/07/2022
Uittreksel - Mobiliteit - vaststellen aanvullende politieverordening op het wegverkeer met betrekking tot de zone 30 in Bottelare 04/07/2022
Uittreksel - Mobiliteit - vaststellen aanvullende politieverordening op het wegverkeer met betrekking tot de zone 30 in Bottelare 04/07/2022
Uittreksel - Intergemeentelijke samenwerking – goedkeuren statuten interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde en indienen aangepast subsidiedossier 04/07/2022
Uittreksel - Intergemeentelijke samenwerking – goedkeuren statuten interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde en indienen aangepast subsidiedossier 04/07/2022
- Bijlage 2 Subsidieaanvraag Wonen Leie & Schelde 04/07/2022
- Bijlage 1 2022 Statuten ILV Wonen Leie en Schelde GOEDKEUREN 04/07/2022
Uittreksel - Onderwijs - vaststellen van het schoolreglement, met inbegrip van de afsprakennota, voor de gemeentelijke basisscholen voor het schooljaar 2022-2023 04/07/2022
Uittreksel - Onderwijs - vaststellen van het schoolreglement, met inbegrip van de afsprakennota, voor de gemeentelijke basisscholen voor het schooljaar 2022-2023 04/07/2022
- 2. Afsprakennota 2022-2023 04/07/2022
- 1. Schoolreglement 2022-2023 04/07/2022
24 mei 2022
Agenda 20/05/2022
Agenda 20/05/2022
Besluitenlijst 27/05/2022
Besluitenlijst 27/05/2022
Notulen 05/07/2022
Notulen 05/07/2022
Uittreksel - Financiën – vaststellen jaarrekening voor het boekjaar 2021 gedeelte gemeente 30/05/2022
Uittreksel - Financiën – vaststellen jaarrekening voor het boekjaar 2021 gedeelte gemeente 30/05/2022
- 01. Bundel_jaarrekening_2021_GEM_OCMW 30/05/2022
Uittreksel - Autonoom gemeentebedrijf - verlenen advies jaarrekening 2021 volgens de beleids- en beheerscyclus en goedkeuren jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving van het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke 30/05/2022
Uittreksel - Autonoom gemeentebedrijf - verlenen advies jaarrekening 2021 volgens de beleids- en beheerscyclus en goedkeuren jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving van het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke 30/05/2022
- 01. Bundel_jaarrekening_AGB_2021_2022 04 15 30/05/2022
Uittreksel - Financiën – goedkeuren jaarrekening voor het boekjaar 2021 gedeelte OCMW 31/05/2022
Uittreksel - Financiën – goedkeuren jaarrekening voor het boekjaar 2021 gedeelte OCMW 31/05/2022
- 01. Bundel_jaarrekening_2021_GEM_OCMW 31/05/2022
Uittreksel - Retributies - vaststellen retributiereglement op het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur (barcontainer Anthospark) 31/05/2022
Uittreksel - Retributies - vaststellen retributiereglement op het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur (barcontainer Anthospark) 31/05/2022
Uittreksel - Autonoom gemeentebedrijf - goedkeuren tariefreglement op het gebruik van de socio-culturele infrastructuur van het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke 31/05/2022
Uittreksel - Autonoom gemeentebedrijf - goedkeuren tariefreglement op het gebruik van de socio-culturele infrastructuur van het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke 31/05/2022
26 april 2022
Agenda 22/04/2022
Agenda 22/04/2022
Besluitenlijst 02/05/2022
Besluitenlijst 02/05/2022
Notulen 31/05/2022
Notulen 31/05/2022
Uittreksel - Personeel - vaststellen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - wijzigen besluit van 26 november 2019 en 27 oktober 2020 05/05/2022
Uittreksel - Personeel - vaststellen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - wijzigen besluit van 26 november 2019 en 27 oktober 2020 05/05/2022
22 maart 2022
Agenda 18/03/2022
Agenda 18/03/2022
Besluitenlijst 28/03/2022
Besluitenlijst 28/03/2022
Uittreksel - Wonen - vaststellen aangepast toewijsreglement Betaalbaar Wonen Site Hebbelynck 28/03/2022
Uittreksel - Wonen - vaststellen aangepast toewijsreglement Betaalbaar Wonen Site Hebbelynck 28/03/2022
22 februari 2022
Agenda 18/02/2022
Agenda 18/02/2022
Besluitenlijst 03/03/2022
Besluitenlijst 03/03/2022
Uittreksel - Retributies - vaststellen retributiereglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen 03/03/2022
Uittreksel - Retributies - vaststellen retributiereglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen 03/03/2022
Uittreksel - Retributies – vaststellen retributiereglement voor het ontlenen van materiaal uit de centrale uitleendienst onder gezamenlijk beheer van de diensten van afdeling vrijetijdszaken 03/03/2022
Uittreksel - Retributies – vaststellen retributiereglement voor het ontlenen van materiaal uit de centrale uitleendienst onder gezamenlijk beheer van de diensten van afdeling vrijetijdszaken 03/03/2022
Uittreksel - Subsidies - vaststellen subsidiereglement voor toekennen van investeringssubsidies in vrijetijdsinfrastructuur van verenigingen 03/03/2022
Uittreksel - Subsidies - vaststellen subsidiereglement voor toekennen van investeringssubsidies in vrijetijdsinfrastructuur van verenigingen 03/03/2022
Uittreksel - Financiën - vaststellen reglement toekennen renteloze leningen aan verenigingen in kader van werken aan vrijetijdsinfrastructuur 03/03/2022
Uittreksel - Financiën - vaststellen reglement toekennen renteloze leningen aan verenigingen in kader van werken aan vrijetijdsinfrastructuur 03/03/2022
Uittreksel - Leefmilieu - goedkeuren wedstrijdreglement Helden op de Fiets, zet je niet in de zak (scholeneditie 2022) 03/03/2022
Uittreksel - Leefmilieu - goedkeuren wedstrijdreglement Helden op de Fiets, zet je niet in de zak (scholeneditie 2022) 03/03/2022
25 januari 2022
Agenda 21/01/2022
Agenda 21/01/2022
Besluitenlijst 01/02/2022
Besluitenlijst 01/02/2022